૨. Open Culture 

OpenCulture.com , આ વેબસાઈટનું નામ તમે કદાચ પહેલા સાંભળ્યું જ નહી હોય. આ વેબસાઈટ જેવું તેનું નામ છે તેવી જ સગવડ આપે છે, તદ્દન ફ્રી. નીચેના ફોટોમાં તમે વેબસાઈટના આંકડા જોઈ શકો છો. તેમાં લખ્યું છે તે મુજબ, અત્યાર સુધીમાં આ વેબસાઈટ પર અંદાજીત, ૧૩૦૦જેટલા શ્રેષ્ઠ યુનીવર્સીટીના કોર્સ, ૧૧૫૦ જેટલી ફિલ્મ, ૯૦૦ જેટલી ઓડિયોબુક્સ વગેરે, તથા ૪૬ જેટલી ભાષાઓ પણ તમે આ વેબસાઈટ પર શીખી શકો છો. 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here